مرکز حقایق اسلامی

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.