مرکز حقایق اسلامی

 

A Series of knowledge about Imamat

 

Our sole savior

 

Hojjat al-Islam wal-Muslimin Moshfeghi pour

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي وهبنا العقلَ الذي نميِّزُ به بين الخير والشرّ، ثمّ أرسل إلینا الأنبياءَ ليوضِّحوا لنا طريقَ الخير

All praise belongs to Allah who bestowed intellect upon us to distinguish between good and evil, then sent us the prophets to clarify for us the way of good.

خدا را شکر که ما را از نعمت عقل بهره مند ساخت تا خیر و شر را تشخیص بدهیم، سپس پیامبران را برای ما فرستاد تا راه خیر را به ما نشان بدهند.

 

 My dear brothers and sisters! Have you ever considered the moral situation of mankind?

برادران و خواهران گرامی من! تا به حال وضعیت اخلاقی بشر را ملاحظه کرده اید؟

یا أخوتي الکرام و یا أخواتي الکریمات! لحد الآن، هل ألقیتم نظرةً علی الوضع الأخلاقي للبشر؟

 

Have you ever checked the moral situation of mankind to find out: it has improved or not?

تا به حال بررسی کرده اید که آیا وضعیت اخلاقی بشر، در طول تاریخ پیشرفت کرده است یا نه؟

لحد الآن هل قدّرتم الوضع الأخلاقي للبشر بأنّه تطوّر علی مرّ الزمان و العصور أو تخلّف و تقهقر؟

 

Are the human societies and relations ruled by intellect of humans or ruled by their lusts and desires and whims?

آیا بر روابط انسان ها و جوامع انسانی، عقل حاکم هست یا هواهای نفسانی و شهوات؟

هل الحاکم علی الروابط الإنسانیة و العلاقات بین المجتمعات البشریة هو العقل أو الشهوات و الأهواء و الأمیال النفسانیة؟

 

How do you grade the morality of mankind from the past up to now?

شما به اخلاق بشر از گذشته تا به الآن، چه نمره ای می دهید؟

کم درجةً تعطون إلی أخلاق البشر منذ القدیم لغایة الآن؟

 

Do you know a time in the past that we can say that the moral situation of mankind then was good?

آیا زمانی را در گذشته سراغ دارید که بگوییم وضعیت اخلاقی بشر در آن دوره خوب بوده است؟

هل تعرفون زمنا و عصرا في الماضي حتی نستطیع أن نقول بأن الوضع الأخلاقي للبشر فیه، کان جیدا و جمیلا؟

 

Yes, it’s possible that a person or some people could live morally in the past, but how about the mankind generally?

بله، ممکن است فرد یا افرادی در گذشته توانسته باشند، به طور اخلاقی زندگی بکنند اما این که بشریت به طور کلی، زندگی اخلاقی داشته باشد چه طور؟

نعم، من الممکن أن یکونَ فردٌ أو أفرادٌ أو مجتمعٌ استطاعوا أن یعیشوا بشکل أخلاقي في الماضی و لکن البشریة کلیا و علی وجه العموم کیف؟ هل استطاعت البشریة بالجملة أن تعیش بشکل أخلاقي؟

 

Let’s ponder a little about the moral situation of mankind.

بیایید در مورد وضعیت اخلاقی بشر کمی تأمل کنیم!

تعالوا لنتأمل و نُنعمَ النظرَ في الوضع الأخلاقي للبشر قلیلا.

 

Every one of you if thinks a little about the moral situation of mankind, he’ll find a lot of samples and cases of immoral and bad behavior and deeds.

هر کدام از شما اگر کمی نسبت به وضعیت اخلاقی بشر فکر بکنید، نمونه های بسیار زیادی از بی اخلاقی را پیدا خواهید کرد.

کل واحد منکم إن یتأمل قلیلا في الوضع الأخلاقي للبشر، یجد نماذج کثیرة و موارد عدیدة من مواقف و أعمال و أمور لا أخلاقیة.

 

Cain the son of Prophet Adam killed his brother Abel because of jealousy, didn’t he?

مگر نه این است که قابیل، فرزند حضرت آدم، برادر خودش هابیل را به خاطر حسادت کشت!؟

ألیس أن قابیل ابنَ النبي آدم، قتل أخاه هابیلَ، بسبب الحسد؟

 

Allah – mighty and exalted – in the holy Quran says:

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

الله تبارک و تعالی یقول في القرآن الکریم:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

نفس سرکش او، وی را به قتل برادرش ترغیب کرد و او را کشت و از زیان کاران شد.

 

“so his soul prompted him to kill his brother, and he killed him, and thus became one of the losers.”

یعني نفسه شجّعته علی القتل و زینت له قتل أخیه.

 

There were a lot of wars and bloodshed and murders that happened throughout history because of worldliness and greed. Isn’t it right?

مگر نه این است که جنگ ها و خونریزی ها و قتل های زیادی در طول تاریخ به علت دنیا پرستی و حرص و طمع اتفاق افتاده است ؟

ألیس أن سببَ کثیرٍ من الحروبِ و سفکِ الدماءِ و القتلِ و القتال التي قد نشِبت و وقعت طوال التاریخ، حبُّ الدنیا و عبادتُها و الحرصُ و الطمع؟

 

Only God knows how many millions of people have been killed in mankind’s innumerable wars.

فقط خداوند می داند که چند میلیون نفر، در جنگ های غیر قابل شمارش انسان ها کشته شده اند!

وحسب الله تبارک و تعالی یعرفُ کم ملیون شخصا قد قُتلوا في حروب البشر التي لا یحصی عددُها.

 

They annoyed and fought with every prophet, every reformer, and every divine leader who wanted to revive the morality in human. Or even they killed him in the worst way. Didn’t they?

مگر نه این است که هر پیامبری، هر مصلحی و هر رهبر الهی در تاریخ که خواست اخلاق را در بشریت زنده کند، با او جنگیدند و او را آزار دادند؟ یا حتی او را به بدترین شکل کشتند؟

ألیس أن کلّ نبي و کلّ إصلاحي و کل قائد إلهي في تاریخنا أراد أن یُحیی الأخلاق في الإنسان، قاتلوه و حاربوه و آذَوه و حتی قتلوه بأبشع صورة؟

 

Is it possible to forget the event of Karbala and the martyrdom of Imam Husayn b. Ali and his companions?

مگر می شود واقعه کربلا و شهادت حسین بن علی(علیه السلام) و اصحابش را فراموش کرد؟

هل یمکن أن ننسی واقعةَ الطف (معرکة کربلاء) و استشهادَ الحسینِ بن علي (علیه السلام) و أصحابِه؟

 

what did Imam Husayn (a.s) want? And why did they kill him?

مگر امام حسین(علیه السلام) چه می خواست و چرا او را کشتند؟

ماذا کان یرید الإمام الحسین(علیه السلام) و لماذا قتلوه؟

 

He himself said:

خود امام حسین(علیه السلام) فرمود:

بنفسه علیه السلام قال:

 

أنّي لم أخرُج أشِرا ولا بَطِرا ولا مُفسِدا ولا ظالما وإنّما خرجتُ لطلب الاصلاحِ في أمةِ جدّي صلى الله عليه وآله.

 “I didn’t rise up for the cause of wickedness, amusement, corruption or oppression, but I rose up to reform the community of my Grandfather {the holy prophet}.

من برای جاه طلبی و کام جویی و آشوب گری و ستمگری قیام نکردم، بلکه به منظور اصلاح در کار امت جدم (صلی الله علیه وآله) قیام کردم.

 

Everywhere that mankind or human societies have existed, worldliness, and greed, and ambition, and selfishness, and sensuality, and jealousy, and hypocrisy, and fame-seeking, and hostility and vengeance, and pride, and stinginess, and misbehavior, and wasting and extravagance, and lying and a lot of moral vices have existed too.

هر جا انسان و جامعه انسانی بوده است، دنیا گرایی و حرص و طمع، جاه طلبی، خودخواهی، شهوت پرستی، حسادت، نفاق و دورویی، شهرت طلبی، کینه جویی، تکبر، بخل، بد رفتاری، اسراف و دروغگویی و خیلی از رذائل اخلاقی هم بوده است.

کلُّ مکانٍ وُجدَ فیه الإنسانُ و المجتمعُ الإنساني، وُجدَ فیه أیضا حب الدنیا و عبادتها، و الحرص و الطمع، و حب الجاه و الرئاسة، و الأنانیّة، و طاعة الشهوة، و الحسد، و النفاق و المکر، و حبّ الشهرة، و الحقدُ، و التکبّرُ، و البخلُ، و سوءُ السلوک والخلق، و الإسراف و الکذب و کثیرٌ من الرذائل الأخلاقیة.

 

If you know a time in the past that such vices have not existed then, please inform me!

اگر زمانی را در تاریخ سراغ دارید که این قبیل رذائل وجود نداشته است، لطفا به من هم بگویید!

إن تعرفون زمنا في التاریخ أنه لا یوجد فیه هذا القبیلُ من الرذائل، أخبروني رجاءا!

 

This is a truth. The grade of mankind’s morality in the past is not acceptable.

این یک واقعیت هست. نمره اخلاق بشر در گذشته، نمره قابل قبولی نیست!

هذه حقیقة. درجة أخلاق البشر لیست بدرجة مقبولة!

 

Maybe you say that these immoral actions and behavior were for the past and there is no trace of them at present. The mankind has improved!

حالا ممکن است شما بگویید که این کار ها و این بی اخلاقی ها برای گذشته بوده است! و دیگر خبری از این بی اخلاقی ها در دنیا نیست! بشر پیشرفت کرده است!

ربما أنتم تقولول أن هذه الأعمال و اللا أخلاقیات کانت للزمن الماضي! و لا یوجد الآنَ مثلها! قد تطوّرت البشریّة

 

My dear brother and sister! If we think and imagine that the moral situation of mankind at present has improved in comparison with the past, we have made a big mistake.

برادر و خواهر گرامی! اگر خیال کنیم که وضعیت اخلاقی بشرِ امروز، از گذشته بهتر شده است، سخت در اشتباهیم!

أخي العزیز و أختي الکریمة! إن فکّرنا و تصوّرنا أن الوضع الأخلاقي للبشر الیوم، تحسّن و تطوّر بالنسبة إلی الماضي، أخطأنا في تفکیرنا خطأ فاحشا.

 

Do you think that there is no trace of hostility and vengeance and jealousy and pride and stinginess now?

آیا شما فکر می کنید که الآن خبری از کینه و حسد و غرور و بخل نیست؟

هل تعتقدون أنه لا یوجد الآن أثرٌ عن الحقد و الحسد و الغرور و البخل؟

 

Are there not some people now who can’t sleep because of hunger while there are some who can’t sleep because of overeating and fullness?

آیا الآن این گونه نیست که عده ای از شدت گرسنگی نمی توانند بخوابند و عده ای دیگر از شدت پرخوری نمی توانند بخوابند؟

ألیس الوضع الآن بشکل أن أناسا لا ینامون من الجوع بینما أناس لا ینامون من التّخَمَة؟

 

Are all the people behaving well towards each other now? Isn’t the weak oppressed now?

آیا الآن همه با هم خوش رفتارند؟ آیا دیگر به ضعیف، ظلم نمی شود؟

هل الجمیع الآن یُحسنون التصرف و السلوک مع الآخرین؟ ألیس الضعیفُ مظلوما الآن؟

 

Are there not any lying and hypocrisy in the world now? Are there not any killings and murders and wars now?

آیا دیگر دروغگویی و نفاقی در دنیا نیست!؟ آیا الآن کشت و کشتار و قتل و جنگی نیست؟

ألا یوجد کذب و نفاق في العالم الآن؟ ألا یوجد الآن قتل و دمار و سفک دماء و حروب؟

 

Are we unaware of events in Palestine and Iraq and Syria and Yemen and Ukraine?

از اوضاع فلسطین و عراق و سوریه و یمن و اوکراین بی خبریم؟

هل نحن غافلون و غیر مطلعین عن قضایا فلسطین و العراق و السوریة و الیمن و أوکرانیا!؟

 

Is there not any trace of ambition and fame-seeking now?

آیا الآن خبری از جاه طلبی و شهرت طلبی نیست؟

أ لا یوجد الآن أثرٌ عن حب الجاه و الشهرة؟

 

Aren’t there any fights and quarrels and struggles to obtain a position and power in the society now?

آیا الآن برای به دست آوردن قدرت و صاحب منصب شدن، دعوا و نزاعی نیست؟

أ لا یوجد الآن نزاع و عراک و شجار للحصول علی القدرة و تسلّم منصبٍ؟

 

Are they not killing a human because of money or lust now?

الآن در دنیا به خاطر پول یا به خاطر شهوت، آدم نمی کشند؟

ألا یقتلون الآن أحدا في العالم لأجل المال أو الشهوة؟

 

Has equality between whites and blacks established now?

آیا الآن دیگر تساوی بین سیاه پوست و سفید پوست بر قرار شده است؟

هل الآن تحقق التساوي و المساواة بین البیض و السود؟

 

Yup, maybe they don’t whip blacks nowadays, but do they not kill them by placing their knees on blacks’ neck?

بله، شاید الآن دیگر به سیاه پوستان، شلاق نزنند اما آیا آن ها را با زانوی خودشان خفه هم نمی کنند؟

نعم، ربما الآن لا یضربون السود بالسِیاط و لکن ألا یخنُقونهم برکبتهم؟

Yeah, maybe no one buries a baby alive at present, but do they not have abortion and curettage and do they not cut a fetus inside his mother’s womb into pieces.

بله، شاید الآن دیگر بچه ای را زنده به گور نمی کنند، اما آیا بچه را در شکم مادر، کورتاژ و قطعه قطعه هم نمی کنند؟

نعم، ربما الآن لا یئِدون الأطفال و لا یدفِنونهم أحیاء و لکن ألا یُسقطون الحملَ و لا یجرّفون الرحم و لا یقطّعون الجنین في بطن أمّه؟

 

We must not deceive ourselves!

خودمان را نباید فریب بدهیم!

یجب أن لا نخادع أنفسنا!

 

Human societies have improved but what has improved is their animality not their humanity.

جوامع انسانی پیشرفت کرده اند اما آن چیزی که پیشرفت کرده، حیوانیت او بوده است نه انسانیت او!

تطوّرت المجتمعات الإنسانیة و لکن تطورت حیوانیتها و لا إنسانیتها!

 

Mankind has become more animal instead of becoming more human.

بشر به جای این که انسان تر بشود، حیوان تر شده است!

الإنسان بدلا من أن یکثر انسانیته، أکثر حیوانیته!

 

The morality of mankind has gotten worse.

اخلاق بشر بدتر شده است.

قد تأخّر أخلاق البشر و صار أسوأ.

The truth is that although mankind had and still has claims and although followed and still follows a lot of ideas and thoughts and various material schools and isms,

واقعیت این است که بشر، علی رغم ادعاهای زیادی که داشته و دارد، و علی رغم افکار و مکاتب مادی مختلفی که داشته و دارد،

واقع الحال هو أن البشر علی الرغم من الإدعاءات الکثیرة التي ادعاها و یدعیها الآن، و علی الرغم من الأفکار و العقائد و المدارس الفکریة المادیة التي اعتنقها و لا یزال یعتنق،

 

Couldn’t achieve desired morality and humanity, but has gotten worse and gone back and unfortunately the moral situations of mankind get worse day by day.

نه تنها نتوانست اخلاق و انسانیت مطلوب را به دست بیاورد بلکه در این زمینه پس رفت هم داشته و روز به روز اوضاع اخلاقی انسان و جوامع انسانی بدتر می شود.

ما استطاع أن یحصل علی الأخلاق و الإنسانیة المطلوبة بل تأخر و تقهقر و للأسف الشدید الوضع الأخلاقي للإنسان و المجمتعات الإنسانیة یصیر أسوء حالا یوما بعد یوم.

 

More jealousy, more oppression, more lying, more sensuality, more worldliness, more hostility and vengeance, more stinginess, more wasting and extravagance, more greed and ambition, more adultery, more rudeness, more impudence and all of them mean more degeneration of mankind’s morality.

حسادت بیشتر، ظلم بیشتر، دروغ بیشتر، شهوت پرستی بیشتر، دنیا گرایی بیشتر، کینه بیشتر، بخل بیشتر، اسراف بیشتر، طمع بیشتر، جاه طلبی بیشتر، زنای بیشتر، خشونت بیشتر، بی حیایی بیشتر، و همه این ها یعنی انحطاط بیشتر بشر.

المزید من الحسد، المزید من الظلم، المزید من الکذب، المزید من طاعة الشهوة، المزید من حب الدنیا، المزید من الحقد و البخل و الإسراف و الطمع، المزید من حب الجاه، المزید من الزنا و الفجور، المزید من الخشونة و القساوة، المزید من الوقاحة و اللا حیاء، و کل هذه یعنی المزید من انحطاط أخلاق البشر و تدهورها.

 

This is the situation of mankind in the past and at present!

این وضع بشریت در گذشته و در زمان حاضر است.

هذا هو وضع البشریة في الماضي و في عصرنا الراهن.

 

A situation that when we think about it we become upset and sad.

وضعیتی که وقتی به آن فکر می کنیم، آزرده و ناراحت می شویم.

الوضع و الظروف التي عندما نتفکر فیها ینقبض صدرُنا و نحزن.

 

A situation that we have tired of it and we want to be saved from it.

وضعیتی که واقعا از آن خسته شده ایم و می خواهیم از آن نجات پیدا بکنیم.

الوضع الذي تعِبنا منه و نرید أن نتخلص و ننجو منه.

 

But the important question is that: is there any way of rescue?

اما سؤال مهم این است که آیا راه نجاتی هست؟

و لکنّ السؤالَ الهامَّ هو أنه هل هناک طریق نجاة؟

 

Basically, what will the future of mankind become? How will it be? Is his future exactly the same as his past?

اصلا آینده بشر چه می شود؟ آیا آینده بشر هم مثل گذشته او است؟

کیف یکون مستقبلُ البشریة؟ ماذا یصبح مستقبلها؟ هل مستقبلها کماضیها؟

 

 Have you ever thought about the future of mankind?

آیا تا به حال به آینده بشر فکر کرده اید؟

لحد الآن، هل فکّرتم في مستقبل البشر؟

 

What will the destiny of mankind become?

سرنوشت بشر چه خواهد شد؟

 ماذا یصبح مصیر البشریة؟

 

Is this disordered situation of mankind supposed to continue and get worse day after day and never be dispelled and become ordered?

آیا قرار است که این اوضاع نابسامان بشر، ادامه پیدا بکند و روز به روز بدتر بشود و هیچ موقع سامان پیدا نکند؟

هل من المقرر أن یستمر هذا الوضعُ الحرِجُ و یصیرُ أسوء حالا یوما بعد یوم و لا ینفرج أبدا؟

 

It means that is there not any solution to reform the situation of mankind?

یعنی آیا هیچ راه حلی وجود ندارد که اوضاع بشر درست بشود؟

یعني أ لا یوجد طریق حل لإصلاح وضع البشر؟

 

Have you ever thought about a solution?

تا به حال به راه حل فکر کرده اید؟

لحد الآن هل فکرتم في طریق حل له؟

 

Is there any way that the people can live morally?

آیا راهی وجود دارد که بشر، اخلاقی زندگی کند؟

هل هناک طریق حتی یستطیع البشرُ أن یعیش أخلاقیا؟

 

Will a time come when the human relations and societies ruled by intellect of humans instead of their lusts and desires?

آیا روزگاری می رسد که به جای شهوت، عقل بر روابط انسان ها و جوامع انسانی حاکم بشود؟

هل یأتي عصر و زمن الذي بدلا من الشهوة یحکم العقلُ علی الروابط الإنسانیة و العلاقات بین المجتمعات البشریة؟

 

Will a time come when we will be satisfied with the situation of morality then and we will not be ashamed?

آیا روزگاری فرا می رسد که از وضع اخلاق در آن روزگار راضی باشیم و شرمنده نشویم؟

هل یأتي عصر و زمن الذي نرضی فیه عن وضع الأخلاق و لا نخجل و لا نحتشم عنه.

 

What is the way of rescue and saving?

راه نجات چیست؟

ما هو طریق النجاة؟

 

We need a savior.

ما به یک منجی نیاز داریم.

نحن نحتاج إلی مُنجٍ.

 

This situation will only reformed by a divine leader and a savior.

این وضعیت فقط به دست یک رهبر الهی و یک منجی، درست می شود.

هذا الوضع یُصلَح و یعالَج بید منجٍ و قائدٍ الهي وحسب.

 

The savior who comes and saves us from this situation and takes the humans to their hopes.

منجی که بیاید و ما را از این وضعیت نجات بدهد و بشریت را به آرزوهایش برساند.

المنجي الذي یأتي و ینجینا من هذا الوضع و یوصل البشر إلی آماله.

Will not God, who has created us, send us a savior?

آیا خداوندی که ما را آفریده است، یک منجی برای ما نمی فرستد؟

الله الذي خلقنا جلّ جلالُه، لا یرسِل إلینا منجیا؟

 

God says in Quran – our holy book that has been revealed to the Holy Prophet of Islam (SAWA) – :

خداوند در قرآن – کتاب مقدس ما که بر پیامبر گرامیمان (صلی الله علیه وآله) نازل شده است – می فرماید:

الله تبارک و تعالی یقول في القرآن – أعني الکتاب المقدس الذي قد أنزِل علی النبي الأکرم صلی الله علیه و آله و سلم –:

 

«وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً …»

“Allah has promised, to those of you who believe and work righteous deeds, that He will surely make them rulers in the earth as He will made rulers those before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them, and that He will surely, after their fear, give them security in exchange…”

«خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده مى دهد كه آنها را قطعا خليفه روى زمين خواهد كرد، همانگونه كه پيشينيان را خلافت روى زمين بخشيد. و دين و آئينى را كه براى آن ها پسنديده پا بر جا و ريشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل مى كند…»

 

This is the promise of Allah

این وعده خداوند است

هذا هو الوعد الإلهي

 

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ»

surely Allah will not fail His promise.”

مسلما خداوند خلف وعده نمی کند.

 

But now this is a question that how and by whom will this promise be done and kept?

اما این سؤال هست که این وعده توسط چه کسی عمل خواهد شد؟

لکن السؤال هو أنه کیف و بید مَن یتحقق هذا الوعد الإلهي؟

 

This promise will be done by a savior.

توسط یک منجی.

یتحقق هذا الوعد بید منُجٍ.

 

Who is that savior? Do you recognize him?

آن منجی کیست؟ آیا شما آن منجی را می شناسید؟

من هو هذا المنجي؟ هل تعرفونه؟

 

He is Imam Mahdi (may God hasten his return) our twelfth imam who is from the household of Holy Prophet (may God’s peace and blessing be upon him and his household)

او امام مهدی (علیه السلام) امامِ دوازدهم ما است که از فرزندان رسول گرامی(صلی الله علیه وآله) است.

هو الإمام المهدي(علیه السلام) إمامنا الثاني عشر الذي هو من ولد رسول الله(صلی الله علیه وآله)

 

We need him, he is our sole savior so it’s better to recognize him. Thank you.

ما به او نیازمندیم؛ او تنها منجی ما است، پس بهتر است که او و راه او را بشناسیم.

نحن بحاجة إلیه؛ هو منجینا الوحید فمن الأفضل أن نتعرف علیه و علی طریقه.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *