مرکز حقایق اسلامی
فراگیری دانش کتاب‌شناسی و مهارت به کارگیری آن یکی از بایستگی‌های تحقیق و پژوهش در هر علمی است، و کتاب شریف «عبقات الأنوار في إمامة الائمة الاطهار علیهم‌السلام» حاصل اطلاعات گسترده کتاب‌شناسی مرحوم علامه میرحامد حسین رحمة الله علیه و زبردستی ایشان در به کارگیری این دانش در مباحث امامت است

کتابشناسی کتاب «درسنامه کتاب‌شناسی بر اساس روش علامه میرحامد حسین»

 

معرفی نویسنده و کتاب:

امیری سیرجانی، رضا / معاصر / کتاب درسنامه کتاب‌شناسی بر اساس روش علامه میرحامد حسین / مکان چاپ: قم / ناشر: مرکز حقایق اسلامی / چاپ اول: ۱۳۹۹ ش / ۱ جلد / تعداد صفحات: ۱۵۲.

 

نویسنده حجت الاسلام و المسلمین امیری سیرجانی حفظه الله از شاگردان حضرت آیت الله میلانی دامت برکاته است که همانند استاد خویش عمر خود را در راه دفاع از مکتب تشیع هزینه نموده است و در این راستا تألیفات با ارزشی را در راه ترویج مکتب تشیع و احیای روش و سبک علامه میرحامد حسین نگاشته است که از جمله آثار وی می توان به کتاب های «مسطر» و «البدر الانور في أن أمیر المؤمنین علیه‌السلام إنما یفعل ما یؤمر» اشاره کرد.

برای آشنایی با دیگر کتب وی به کتابخانه سایت مراجعه شود.

 

هدف نویسنده:

هدف اصلی و اولیه نویسنده در تمام کتب خود دفاع تام و کامل از ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام است.

با توجه به اینکه فراگیری دانش کتاب‌شناسی و مهارت به کارگیری آن یکی از بایستگی‌های تحقیق و پژوهش در هر علمی است، و کتاب شریف «عبقات الأنوار في إمامة الائمة الاطهار علیهم‌السلام» حاصل اطلاعات گسترده کتاب‌شناسی مرحوم علامه میرحامد حسین رحمة الله علیه و زبردستی ایشان در به کارگیری این دانش در مباحث امامت است، لذا هدف نویسنده در این اثر (کوششی برای یافتن روش‌ها و به دست آوردن قواعدی از کتاب‌شناسی است که علامه میرحامد حسین رحمة الله علیه در کتاب عبقات الأنوار از آنها استفاده کرده است)[۱].

 

محتوا کتاب:

کتاب حاضر دارای دوازده  درس به صورت درسنامه سامان یافته است که به همراه چهار جلسه کارگاه آموزشی در یک نیم سال قابل ارائه است.

 

دروس این کتاب عبارتند از:

درس نخست: آشنایی با عبقات الانوار

هدف نویسنده در این درس:

 1. آشنایی اجمالی پیدا کردن دانش پژوه با عبقات الأنوار و مجلدات آن.
 2. شناخت تحفه اثنا عشریه و چاپ‌های مهم آن

به طور خلاصه کتاب تحفه اثنا عشریه که سرقت علمی از کتاب الصواقع الموبقة است دارای دوازده باب است و در باب هفتم یعنی باب امامت شش عقیده را به عنوان مبانی بیان کرده و سپس ادله شیعه اعم از آیات و احادیث و ادله عقلی را خدشه می‌کند.

علامه میرحامد حسین رحمة الله علیه کتاب شریف عبقات الأنوار في إمامة الائمة الاطهار علیهم السلام را در رد و ابطال باب هفتم کتاب تحفه اثنا عشریه تألیف کردند.

 

درس دوم: نسخه‌خوانی عبقات الانوار

با توجه به اهمیت مهارت خوانش نسخ خطی و سنگی، هدف نویسنده در این درس:

 1. آشنایی با برخی علائم استفاده شده در نسخ خطی و چاپ‌های سنگی.
 2. فراگیری مهارت خوانش چاپ سنگی عبقات الانوار

 

درس سوم: گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی (۱)

روش‌های مختلفی برای کتاب‌شناسی وجود دارد از جمله کتاب‌شناسی توصیفی و کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی.

لذا هدف نویسنده در این درس:

 1. درک ضرورت کتاب‌شناسی در پژوهش
 2. آشنایی با انواع کتاب‌شناسی
 3. فرگیری چگونگی استفاده از کتب فهارس در گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی

 

درس چهارم: گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی (۲)

از آنجایی که از روش‌های گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی رجوع به فهارس مخطوطات و مطبوعات است، هدف نویسنده در این درس:

 1. درک ضرورت آشنایی با فهارس مخطوطات و مطبوعات
 2. آشنایی با انواع فهارس مخطوطات و مطبوعات
 3. فراگیری روش استفاده از مخطوطات و مطبوعات در گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی

 

درس پنجم: گردآوری و کاربرد اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی (۳)

از مهمترین منابع کتاب‌شناسی توصیفی رجوع به کتب ثبت و اجازات و تراجم است، لذا هدف نویسنده در این درس:

 1. آشنایی با کتاب‌های ثبت و اجازات، تراجم و دیگر منابع گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی توصیفی
 2. فراگیری روش استفاده از کتب ثبت و اجازات و تراجم
 3. آگاهی از کاربرد کتاب‌شناسی توصیفی در پژوهش‌های امامتی

 

درس ششم: گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۱)

اولین روشی که نویسنده برای گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی بیان می‌کنند استفاده از مقدمه کتب است.

هدف نویسنده در این درس:

 1. درک ضرورت کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی در پژوهش
 2. فراگیری نخستین راه از راه‌های علامه میرحامد حسین در گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی

 

درس هفتم: گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۲)

روش دوم در گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی گزارش ارجاعات به کتب است که هرچقدر ارجاع به کتابی بیشتر باشد ارزش و اعتبار کتاب بیشتر است.

روش سوم گردآوری اطلاعات استفاده از تقریظات بر کتاب است.

لذا هدف نویسنده در این درس:

فراگیری دو روش «گزارش ارجاع‌ها» و «استفاده از تقریظات» از روش‌های علامه در گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی است.

 

درس هشتم: گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۳)

روش چهارم علامه برای اثبات اعتبار برخی کتب استفاده از اجازه روایت کتاب است.

و روش پنجم و ششم علامه استفاده از کتب فهارس و تراجم و… است.

بر این اساس هدف نویسنده در این درس:

فراگیری سه روش «اجازه روایت کتاب» و «استفاده از کتب فهارس» و «استفاده از کتب تراجم و…» در قالب مثال‌هایی از عبقات الانوار است.

 

درس نهم: کاربردها و فوائد کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۱)

هدف نویسنده در این درس:

فراگیری اثبات اعتبار منابع با استفاده از اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی است.

باید متذکر شد که یکی از فوائد و کاربردهای کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی، اثبات اعتبار منابع است.

 

درس دهم: کاربردها و فوائد کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۲)

از دیگر فوائد کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی، اثبات یا نفی نسبت کتاب به مؤلف است.

هدف نویسنده در این درس:

فراگیری کیفیت اثبات یا نفی نسبت کتاب به مؤلف با استفاده از اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی است.

درس یازدهم: کاربردها و فوائد کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۳)

هدف نویسنده در این درس:

فراگیری کیفیت استفاده از اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی است.

از کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی می توان در مباحث سندی نیز بهره برد و کثرت طرق احادیث را ثابت کرد.

 

درس دوازدهم: کاربردها و فوائد کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی (۴)

هدف نویسنده در این درس:

فراگیری کیفیت استفاده از اطلاعات کتاب‌شناسی تحلیلی – انتقادی در «اثبات صحت احادیث کتاب» و «رد حکم به بطلان و وضع حدیث» است.

 

پی‌نوشت‌ها:

[۱] درسنامه کتاب‌شناسی روش شناسی عبقات الانوار ص۱۸

 

مرکز فروش: قم-ساختمان ناشران-طبقه منفی یک-واحد ۳۹

 تماس با مدیر انتشارات: ۰۹۱۲۵۵۳۴۱۷۴

کانال اطلاع رسانی و اخبار مرکز حقایق اسلامی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کتاب درسنامه کتابشناسی

نویسنده کتاب: رضا امیری سیرجانی

ناشر: مرکز حقایق اسلامی

تعداد صفحه: ۱۵۲ صفحه

کتابشناسی به اهتمام: مجید مطهری راد

امامت پژوه مرکز حقایق اسلامی